Különbségek és hasonlóságok

Sokan teszik fel a kérdést, hogy mi a különbség a Bach virágterápia és a homeopátia között, mivel a két terápiás módszer első ránézésre egyformának tűnik.

Homeopátia és a Bach virágterápia összehasonlítása

A homeopátia a gyógyszerekkel történő regulációs terápia egyik formája, amely a szervezet önszabályozását serkenti és irányítja, az életerőt támogatja a gyógyulás folyamatában. A homeopátiás orvoslás tehát természetes gyógyszereket alkalmazó olyan tudomány, amely a fizikai anyagok (ásvány, növény, állat stb.) nagyon kicsi mennyiségét felhasználva támogatja a test saját védekező rendszerét, öngyógyító képességét.

A homeopátia alkalmazása során az alábbi alapvető dolgokat szükséges figyelembe venni:

  • A gyógyszerek nagyon kis mennyiségben történő alkalmazása
  • A gyógyszerek kiválasztása a hasonlósági szabály elvét követi
  • A felhasznált szerek minél alaposabb ismerete
  • A tünetek felismerése és rangsorolása
  • A gyógyulási folyamat megértése

Természetesség

Mindkét módszer a szerek elkészítéséhez természetes anyagokat használ fel, amíg a homeopátia legtöbb szerét az ásványvilág, növényvilág és az állatvilág alapanyagaiból állítják elő (alapjában véve már bármiből készíthető szer), addig az Edward Bach által leírt módszer csak többnyire vadon élő növények virágait használja fel. Kivételt képez a forrásvíz, amely minden eszencia alapja is egyben, de önmagában is hatalmas gyógyító potenciált hordozó gyógyír.

A homeopátia határainak és kockázatainak figyelembe vétele

A Bach-virágterápiát legtöbbször a homeopátiával szokták összehasonlítani, azok hasonlósága és keletkezése, a szerek elkészítésének módja miatt. Edward Bach írásaiban többször utalt rá, hogy az eszenciák bár részben hasonlóak, mégsem tekinthetőek homeopátiás szereknek, hiszen már előállításukban is különbözik, nem is számítva az alapelveket.
A homeopátia alaptételének számító „hasonló a hasonlót gyógyítja” elv ugyanis egyáltalán nem érvényesül a Bach- virágterápia esetén.

Az alapvető hasonlóságokat és különbségeket az alábbiak szerint csoportosíthatjuk.

Hígítás – potenciálás

Mind a homeopátiánál, mind a Bach virágterápiánál történik hígítás, amelynek során az eredeti anyagot oldatba viszik, gyakran már olyan mértékben, hogy az oldatban a kiindulási anyag egyetlen molekulája sem található meg.
A homeopátiában a hígításon kívül a gyógyszerkészítés folyamán a potenciálás műveletét is elvégzik, amely segítségével a dózisok minimalizálása és a hatékonyság növelése érhető el. Ez már a Bach virágterápiában nem ismeretes, csak a hígítás. Az eszenciák hatása nem mennyiségi kérdés és a mennyiség növelésével nem növelhető a szer hatékonysága, ahogy azt a homeopátiás szereknél láthattuk, hiszen ott a különböző magas potenciák, eltérő hígítások, különféle hatásokat érnek el.

Nem elfogadott módszerek

A tudományos (egzakt, anyagra irányuló) vizsgálatok hiányossága, a hatásmechanizmus tisztázatlansága miatt a mai akadémikus orvoslás nem fogadja el sem a homeopátia, sem a Bach-virágterápia létjogosultságát.

Holisztikus szemlélet

Mindkét terápiánál a vizsgálat tárgya valójában az egész ember és nem csupán a fizikai tünetek összessége, bár a homeopátiánál ennek is jelentős szerepe van az egyes gyógyszerképek elkülönítésében. Ezzel már a különbség is megfogalmazható, hiszen a Bach virágterápia egyáltalán nem fordít figyelmet a testi tünetekre, a betegségek súlyosságára.

Esetfelvétel

A homeopátiás anamnézis (esetfelvétel) során sokkal részletesen kitérnek a családban előforduló betegségekre, az eddig előforduló panaszokra, valamint a fizikai tünetek jellegzetességére, amíg a virágterápia csak a pillanatnyi lelkiállapotra koncentrál, semmi mást nem tart lényegesnek csak a személyiség jellembeli torzulásait és a lelki megnyilvánulásait.

Szerek száma

A homeopátiás szerek száma végeláthatatlan, hiszen bármiből elő lehet állítani őket. Ma jelenleg 3-4000 körüli törzskönyvezett homeopátiás szer ismeretes a Bach virágterápia 38+1 (vészcsepp v. életmentőcsepp) eszenciáival szemben. A gyógyírek kiválasztása a Bach virágterápiánál jóval egyszerűbb, de a szerek kombinálásával nagyszámú variációra van lehetőség.

Szakértelem

A homeopátia gyógyító művészete kellő körültekintést, a gyógyítás elvének és a felhasznált szerek gyógyszerképének minél alaposabb ismeretét, valamint hivatásszerűen végezve orvosi diplomát igényel (legalábbis hazánkban).
A Bach virágterápia alkalmazásához nincs szükség sem orvosi végzettségre, sem különleges képességekre, csak a 38 eszencia alapos ismeretére, valamint jó megfigyelő képességre. (ez a homeopátiánál is alapkövetelmény éppen úgy, mint a nagyfokú empátia).

„Semmilyen orvosi tudásra nincsen szükség. A betegség milyensége sem fontos. Személyiségünk testünk legérzékenyebb része, s ezáltal a legjobb vezető a szükséges gyógyír kiválasztásában. Nem maga a betegség számít, csakis az, hogy milyen módon hat a betegre.” (Edward Bach, Szabadkőműves előadás 1936 október)

Szerek tesztelése és polaritása

A homeopátiás szerek egyik óriási előnye, hogy a szerek tesztelését nem állatokon és nem betegeken, hanem egészséges önkénteseken végzik. Amit a szer előidéz és okoz, azt meg is tudja gyógyítani. Minden szer kétarcú, mert gyógyszer és méreg is lehet egyaránt. A gyógyító hatás a gyógyszerbetegség (egészséges embereken a szedés által előidézett betegség) tanulmányozásával állapítható meg.
A homeopátiás eljárás során az oldatba vitel és potenciálás hatására az anyag polaritása megváltozik. Ez azt jelenti, hogy ha valami például normál körülmények között (feldolgozatlan formában) mérgező, akkor magas hígítási fok elérésével megszüntethető a káros hatás és előhozható a gyógyító erő, amely benne rejlik.

Dr. Bach a homeopátiás eljárással készült gyógyszerek hatékonyságát nem találta elég megfelelőnek, nem volt elégedett a szerek polaritásával (ugyanazon szer betegít és gyógyít egyaránt; egy szer lehet orvosság és méreg is).
Amit keresett annak túl kellett mutatni a polaritáson. A napsütéses módszer felfedezésével megoldotta a problémát, hiszen a bohócvirág képes a félelmekkel teli embernek támaszt és enyhülést hozni, de egy egészséges embert nem tesz bátortalanná.

Akut és krónikus betegségek

A homeopátia megkülönböztet heveny és krónikus lefolyású, súlyos és kevésbé súlyos, eseti és alkati betegségeket, amelyeknek megfelelően gyakran a kiválasztott szerek hígítása (D, C, M, LM) és potenciája (1-1000) is eltérőek, míg a Bach virágterápia csak az adott, pillanatnyi állapotot veszi figyelembe, így a homeopátiánál sokkal rugalmasabban és közvetlenebbül tud a betegekhez és a betegség különböző fázisaihoz alkalmazkodni. A szerek csekély számával pedig a választás könnyedségét biztosítja.

A szerek által előidézett kezdeti rosszabbodás

A homeopátiás szer mennyisége és csekély volta miatt közvetlenül a bevétel után enyhe rosszabbodás léphet fel. Ez az akut betegségek esetén nagyon jó jel, mert a gyógyszerválasztás helyességét mutatja. Ha a reakció erőteljesebb, akkor a potencia vagy a dózis nem volt megfelelően kiválasztva.
Ez a kezdeti rosszabbodás jóval ritkábban nyilvánul meg a Bach eszenciák alkalmazása során.

A Bach-eszenciák hatása más gyógyszerekre

Az elmúlt hetven év tapasztalata alapján elmondható, hogy a hagyományos orvosi gyógyszerek, és az egyéb természetgyógyászati készítmények nem befolyásolják a virágeszenciák hatását, és a virágkoncentrátumok sem rontják le más gyógyszerek működését.
Alkalmazásuk nagy előnye, hogy bármilyen terápiás módszer kiegészítésére is kiválóan alkalmasak.